Kancelaria

W ramach prowadzonej przeze mnie kancelarii świadczę pomoc prawną. Pracuje z konsumentami, jak i z przedsiębiorcami. Reprezentuję moich klientów przed sądami i organami władzy publicznej. Udzielam porad prawnych, opiniuję i doradzam.

Nie każda sprawa powinna znaleźć swój finał w sądzie, dlatego jako mediator pomagam znaleźć kompromis i wypracować rozwiązanie, które będzie skuteczną alternatywą dla długoletnich procesów sądowych. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a jeśli nadano jej klauzulę wykonalności to jest ona tytułem wykonawczym.

ADWOKAT IRENA MALINOWSKA

W 2013r. ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2014r. jestem członkiem Izby Adwokackiej w Opolu. Aplikację adwokacką odbyłam przy Izbie Adwokackiej w Opolu pod patronatem adw. Mariana Jagielskiego. W 2015r. reprezentowałam Izbę w Ogólnopolskim Finale Konkursu Krasomówczego. Tytuł zawodowy adwokata uzyskałam w 2017r. W tymże roku ukończyłam specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji i uzyskałam uprawnienia mediatora. W 2019r. ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Mediacje i Negocjacje w biznesie i organizacjach na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Jako prawnik pracuję od 2013r. najpierw w Krakowie, następnie po powrocie do Kluczborka, już jako aplikant pracowałam razem z moim patronem mec. Marianem Jagielskim w jego kancelarii w Opolu.

Od kiedy noszę togę i prowadzę kancelarię każdego dnia pracuję na swoje nazwisko.

Współpraca

ADWOKAT
MARIAN JAGIELSKI

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawód adwokata wykonuje od 1985r. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Opolu przy ul. Katowickiej 37/002. Wieloletni członek organów samorządu adwokackiego. W 2013r. uhonorowany przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odznaczeniem „Adwokatura Zasłużonym”. Wieloletni prezes Sądu Dyscyplinarnego i Wicedziekan, a od 2018r. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. W 2013r. napisał i wydał książkę „Historia Adwokatury polskiej na Śląsku Opolskim 1945-2013”. W 2018r. ukazało się zaktualizowane wydanie książki obejmujące lata 2013-2018. Na wniosek NRA z okazji 100-lecia Adwokatury Polskiej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

APLIKANT ADWOKACKI
KAMIL SUSZNIAK

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską z prawa podatkowego pt. „Ceny transferowe. Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej.” napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego i obronił na Wydziale Prawa i Administracji. W roku 2017 zdał egzamin wstępny i rozpoczął aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Opolu, którą odbywa pod czujnym okiem patrona adw. Mariana A. Jagielskiego. Od początku odbywania aplikacji zaangażowany w życie samorządu adwokackiego. Uczestnik Środowiskowego Konkursu Krasomówczego, panelista I Forum Aplikantów Adwokackich.