Porady

W ramach prowadzonej przeze mnie kancelarii świadczę pomoc prawną. Pracuje z konsumentami, jak i z przedsiębiorcami. Reprezentuję moich klientów przed sądami i organami władzy publicznej. Udzielam porad prawnych, opiniuję i doradzam.

Nie każda sprawa powinna znaleźć swój finał w sądzie, dlatego jako mediator pomagam znaleźć kompromis i wypracować rozwiązanie, które będzie skuteczną alternatywą dla długoletnich procesów sądowych. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a jeśli nadano jej klauzulę wykonalności to jest ona tytułem wykonawczym.